Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Miljö, klimat och energi

Vi vill arbeta aktivt med miljö-, klimat och energifrågorna för ett hållbart samhälle byggt på energibesparande åtgärder och internationell solidaritet.

 

Barnpartiet kommer arbeta för:

  • att kollektivtrafiken ska göras mer tillgänglig för fler resenärer
  • att information och forskning om energibesparande åtgärder – t ex återvinning och källsortering - liksom alternativa energikällor görs mer tillgängligt
  • att all kommunal verksamhet i största möjligaste mån köper ekologiska och närproducerade produkter