Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Äldreomsorg

En förutsättning för god äldreomsorg är att vård, boende och omsorg anpassat till den enskildes behov. Servicehus och särskilda boenden ska erbjuda en trygg, hemlik atmosfär och god boendestandard. Personalresurserna/ personaltätheten ska anpassas

till behovet på äldreboende och i hemtjänst. Individuella aktiviteter samt önskemål om att vistas utomhus ska kunna tillgodoses. Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt, omtanke, inspiration och glädje för de äldre.

 

Barnpartiet kommer arbeta för:

  • att personalresurserna anpassas till behovet
  • att en utbyggnad av moderna ålderdomshem sker i dialog med äldre
  • att alla par ska ha rätt till parboende
  • att en äldreombudsman finns i varje kommun