Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Kultur

Barnpartiet sätter stort värde på det kreativa skapandet och utvecklandet av fantasifullhet. Kulturutbudet ska vara tillgängligt från tidig ålder och sätta frö för fortsatt utvecklande. Kultur ska inte vara en klassfråga utan finnas lättillgängligt för alla.

 

Barnpartiet kommer arbeta för:

  • att behålla alla lokala bibliotek
  • att resurser finns för att erbjuda kulturella aktiviteter på biblioteken
  • att ge kulturbidrag
  • att främja den mångkulturella berikelsen
  • att hålla kulturutbudet tillgänglig från tidig ålder
  • att ge KULF och Kulmus utökat stöd för spridandet av sin kulturverksamhet