Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Välkommen att bli medlem i barnpartiet

Vill du bli medlem ?

50 kr för ungdomar upp till 20 år och 150 kr för vuxna per år betalas in på bankgiro 632-1863.

Ange namn, mailadress, adress och telefonnummer vid inbetalningen.

 

Partistöd tas tacksamt emot.