Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Barnomsorg

De allra minsta barnen, d.v.s. de upp till tre år, behöver främst omsorg, trygghet och närhet. Små barn utvecklas i första hand genom samspel och kommunikation med vuxna. Modern psykologi lägger mycket stor vikt vid små barns behov av att knyta an till viktiga vuxna. Anknytningspersonerna är livsnödvändiga för små barns framtida utveckling. Men idag är det alldeles för många barn inom förskolan som inte får möjlighet att knyta an på grund av de stora barngrupperna och den låga personaltätheten.

 

Under barnets första tre år utvecklas hjärnan som mest. Utvecklingen sker i samspelet med de vuxna som det lilla barnet knyter an till. Därför är det oerhört viktigt att det finns personal som har tid och blick för att kommunicera med det lilla barnet. Den tiden finns självklart bara om personaltätheten är hög och barngrupperna inte är för stora.

 

Utan den trygga bas som en god anknytning genererar försvåras all form av inlärning. Därför kräver Barnpartiet att förskolorna följer Skolverkets tidigare allmänna råd för förskolan och inför tak på 12 barn i åldrarna 0-3 år och barn med särskilda behov och 15 barn för barngrupper med äldre barn; alla barngrupper skall dessutom ha minst tre heltidsanställda. Barnpartiet kräver även att barn i förskolan omfattas fullt ut av arbetsmiljölagstiftningen.

 

All personal på förskolor och familjedaghem ska ha en grundläggande kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Alla förskolor ska ha en resursavdelning med personal som har stor NPF-specifik kompetens och barngruppen ska vara max 12 barn (helst mycket mindre) med minst fyra heltidsanställda.

 

Då alla barns och föräldrars behov och önskemål ser olika ut ser Barnpartiet familjedaghem som ett viktigt komplement till förskolan. Det ger en möjlighet att välja vilken typ av barnomsorg de vill ha.

 

Barnpartiet kommer arbeta för:

  • att införa ett tak på 12 barn/grupp i åldern 0-3 år och barn med särskilda behov och 15 barn/grupp i äldre åldrar med minst tre heltidsanställda
  • att barn i förskolan omfattas fullt ut av arbetsmiljölagstiftningen
  • att all personal på förskolor och familjedaghem har en grundläggande NPF-kompetens
  • att alla förskolor ska ha en resursavdelning med personal som har stor NPF-specifik kompetens och barngruppen ska vara max 12 barn, med minst fyra heltidsanställda
  • att familjedaghem finns kvar som komplement till förskolan
  • att ge ekonomiskt bidrag som är pensionsgrundande till en förälder som är hemma med sitt barn i upp till sju år