Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Bostadspolitik

Behovet av bostäder är stort varför vi ser att bostadsbyggandet måste fortsätta. Byggandet ska vara miljösmart, anpassat till behoven och ett samhälle integrerat med gröna rekreationsområden. Natur i närområdet av alla bostadsområden är mycket viktigt för att skapa trivsel och välbefinnande.

 

En förutsättning för att tillgodose behovet av bostad till alla är att det byggs bostäder med en rimlig hyreskostnad så att alla har råd att bo. Det skall inte vara en klassfråga att bo i nybyggda bostäder.

 

Barnpartiet kommer arbeta för:

  • att bostadsnära natur bevaras
  • att bostäder byggs som alla har råd att bo i
  • att bostäder som byggs är miljösmarta och energisnåla