Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Invandring och integration

Integrering i samhället är viktigt för både invandrare och svenskar. Alla har rätt att känna sig trygga och välkomna. Ingen ska behöva känna utanförskap eller otrygghet.

 

Att lära sig svenska språket är en av förutsättningarna för att känna gemenskap. Ett av de största hindren för att komma in på arbetsmarknaden för dessa grupper är bristande kunskaper i svenska språket. Vi måste kunna erbjuda utbildning i svenska och samtidigt erbjuda hemspråksundervisning för barnen. Barn har lättare att lära sig ett nytt språk om de först har lärt sig sitt modersmål.

 

Att komma till ett nytt land med helt annan kultur är en stor omställning. För att förebygga utanförskap bör vi erbjuda utbildning för nyanlända i svenska lagar och förordningar, svensk kultur, svensk historia samt vårt sätt att relatera till varandra.

 

För att minska bidragsberoendet är det viktigt att invandrare snabbt kommer ut på svenska arbetsmarknaden, exempelvis genom ett slags lärlingssystem eller erbjuda praktikplatser.

 

Många som invandrar till Sverige har mycket hemska upplevelser bakom sig. Vi måste kunna erbjuda den hjälp de behöver för att bearbeta detta genom en förlängd ansvarskontakt, exempelvis psykolog.

 

I dialog med invandrargrupper och svenskar måste vi aktivt arbeta för att få ett samhälle där alla känner gemenskap och trygghet.

 

Barnpartiet kommer arbeta för:

  • att i dialog med medborgarna arbeta aktivt för ett tryggt samhälle
  • att erbjuda kunskap om Sverige, Göteborg, vår kultur och våra lagar
  • att erbjuda hjälp att bearbeta hemska upplevelser
  • att erbjuda utbildning i svenska språket
  • att erbjuda hemspråksundervisning i skolan
  • att erbjuda invandrare praktikplats eller lärlingsplats för att minska bidragsberoendet
  • att resurser sätts in för att ge invandrare med yrkesutbildning tillträde till de yrken de har utbildning
  • att uppmuntra fadder-, mentorskap mellan invandrare och svenskar