Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Välkommen till Barnpartiet

Barnpartiet bildades 2010 för att verka som nätverksspråkrör och politiskt skyddsombud för samhällets svaga grupper. Politiken bedrivs utifrån ett barnperspektiv med FN:s barnkonvention som grund, och har humanismen som ideologi. Det ska sätta de mänskliga värdena och välbefinnandet i centrum. Vi anser att det är viktigt att börja med barnen för att de i sin tur ska fortsätta på samma vis och då genomsyras tankesättet i alla åldrar.